Dôležité informácie na jednom mieste

Rozvrh letnej Akadémie šperku

Kurzy prebiehajú týždenne od pondelka do piatku v dvoch časových intervaloch.

Kedy Čas Počet hodín
doobedný dlhý 9:00 do 15:00 30 hodín
poobedný skorší 16:30 do 21:00 22 a pol hodiny
poobedný neskorší 17:30 do 21:00 17 a pol hodiny
víkendové kurzy 9:00 do 16:00 14 hodín

Spôsob prihlásenia

Prihlásiť, alebo bližšie informovať sa môžete emailom alebo telefonicky. Do mailu poprosíme napísať kurz, ktorý si vyberáte, celé meno a telefónne číslo. Spätne vám pošleme odpoveď s výzvou na zaplatenie zálohy.

Kontaktná osoba: Mgr. art. Hany H. Kašičková
Telefón: 0903 536 354
Email: akademiasperku@gmail.com
Volať Hany

 

  Úhrada platby

Platba pozostáva zo zálohy na záväzné zapísanie sa do kurzu 30,-€ a zvyšnej sumy. Zálohu  je  potrebné uhradiť čo najskôr po mailovom potvrdení o zapísaní na kurz. Najneskôr však 14 kalendárnych dní po potvrdení prihlásenia. Zvyšná suma sa platí pri nástupe na kurz. V špecifických prípadoch je možné uradiť kurz/kurzy na splátky.

Pri úhrade platby uveďte prosím v poznámke vaše PRIEZVISKO.

záloha Čas
€ 30 poslať do 14 dní od prihlásenia

 

 

 Vratnosť zálohy a storno poplatky

Záloha je vratná v plnej sume pri odhlásení sa do 21 kalendárnych dní pred začiatkom vybraného kurzu. Pri odhlásení 20 až 14 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu bude vrátené 50% zo zálohy. To je 15,-€. Po uplynutí tohto obdobia, alebo pri nenastúpení na kurz sa záloha nevracia.Vaša záloha neprepadá, ale dá sa použiť na akýkoľvek kurz Akadémie šperku v tom kalendárnom roku, v ktorom bol kurz objednaný. Pri prehlásení sa na iný termín kurzu (v prípade ak je voľný), sa záloha automaticky presúva na novo vybraný kurz. Kurz je v každom prípade prenosný, môže vás nahradiť aj iná osoba.

 

 Miesto konania

Adresa: VŠVU – Ateliér kov a šperk, č. dverí 368, Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
Web: www.vsvu.sk

Spôsob dopravy

Trolejbusy: 203 a 207 zastávka Búdková
Autobus: 41 z Hlavnej stanice, zastávka Prvosienková (zastávka je na znamenie)

 

Spôsob učenia

V priebehu kurzov sa pracuje na viacerých témach a druhoch šperku. Vyrábajú sa prstene, náušnice, prívesky, alebo brošne. Používa sa v hlavnej miere kov a to mosadz, meď a striebro. Kapacita je 3 až 7  ľudí na 1 kurz.

Lektor

Odborný lektor je celý čas k dispozícii a napomáha pri navrhovaní aj samotnej realizácii šperkov.

Náradie a materiál

Náradie aj materiál (okrem striebra) je súčasťou kurzovného.

Prednášky

V rámci kurzu Základy zlatníctva sú aj prednášky o vývoji umeleckého šperku a prezentácia prác slovenských šperkárov, lektorov kurzov. Počas všetkých kurzov sú k dispozícii knižky a katalógy, ktoré inšpirujú k vlastným návrhom.

 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 •  

 

Čo si treba doniesť

Na kurz si nie potrebné nič doniesť, čo je v spojitosti s prácou. Kurzisti si zabezpečujú stravu.  Pribaľte si dobrú náladu, krátke nechty a chuť do tvorivej práce : )

Čo si netreba doniesť

V priestoroch ateliéru je možnosť používania chladničky, rýchlovarnej kanvice, mikrovlnky, variča a kávomatu s kávou ( dolce gusto). K dispozícii je na zapožičanie pracovná zástera.

 • 4
 • 5
 • 6

 

Informácie o certifikátoch

Po absolvovaní každého kurzu, obdrží absolvent spomienkový ŠPERCIFIKÁT, ktorý obsahuje údaje o názve kurzu, dátumoch a počte hodín absolvovania kurzu a podpisy lektora a organizátorov kurzu.
Certifikát neslúži ako doklad na puncový, alebo živnostenský úrad, k založeniu riadnej živnosti zlatník – klenotník, ani k obchodovaniu s drahými kovmi. Kurzy nie sú akreditované ministerstvom školstva SR. K dosiahnutiu odborného vzdelania s výučnym listom zlatník klenotník, je potrebné aspoň dvojročné večerné štúdium na odborných školách, ktoré túto formu ponúkajú.

Kurzy Akadémie šperku sú určené pre verejnosť ako záujmová, kreatívna činnosť, ktorá má rozvíjať manuálne zručnosti a obohatiť človeka o poznanie sféry umeleckého šperku.

 • 3
 • 1
 •  

harmonogram_2016 (1)